Funktioner i Acconomy

API

Om du har egna system som du använder i företagets verksamhet och du vill att dessa ska prata med ett bokförings- och faktureringssystem är Acconomy perfekt för detta. Vi har ett välutvecklat API, det vill säga ett gränssnitt mot ditt företags data i Acconomy. Du kan skicka uppgifter såväl som hämta uppgifter via detta gränssnitt. Hör av dig så hjälper vi dig!

Artikelregister

Artikelregistret i Acconomy innehåller allt som du behöver ha för att administrera ditt företags alla artiklar. Genom att använda ett artikelregister blir utgående fakturor automatiskt bokförda och mycket annat.

image/svg+xml

Attestering av fakturor

Att ha en uppdaterad attesteringsfunktion när det gäller inkommande fakturor är viktig i företaget. När du använder Acconomy kan du lägga in olika grupper som ska attestera de inkommande fakturorna innan de går vidare för betalning. Detta är en säkerhet för företaget och dess anställda.

Automatiska verifikationer

I Acconomy kan du lägga upp automatiska verifikationer. Detta är mycket praktiskt om du vet att du har en visst typ av verifikation som du till exempel skapar varje månad. Acconomy kan då ta hand om detta åt dig och verifikationen blir helt automatiskt registrerad.

image/svg+xml

Automatkontering

Under en mängd funktioner i systemet finns automatkontering i bokföringen. Till exempel finns detta i inläsning av transaktioner från bank och skattekonto. Detta gäller även leverantörsfakturor där systemet själv lär sig och ger förslag på bokföringskonton.

image/svg+xml

Bankfiler

Det är mycket enkelt att koppla ihop din bank med Acconomy. Du gör detta genom att läsa in alla transaktioner i Acconomy. Systemet kommer att känna av transaktioner som funnits tidigare och ger dig automatiska förslag till konton. Du behöver oftast bara godkänna Acconomys konteringsförslag. Banken blir då helt korrekt. Den automatiska filinläsningen av transaktioner kan du också använda till företagets skattekonto, depåkonto och liknande.

Behörighet för användare

I Acconomy kan du styra behörigheter detaljerat för varje användare. Det innebär att du kan välja vilka användare som ska ha tillgång till olika funktioner i Acconomy.

Besiktning av bokföring

Har du gjort redovisningen för ditt företag men är osäker på om allt är rätt? Boka då en besiktning av din redovisning till ett fast pris. Vi går igenom din redovisning och ger tips om vad som kan förbättras. Perfekt att göra i samband med årsavslut.

Bokföring

Acconomy har en komplett bokföringsdel. Här finns möjlighet att koppla dina banktransaktioner till systemet, du får då en automatisk avstämning av företagets bankkonto. Det och mycket mer hittar du i bokföringsdelen.

image/svg+xml

Bokföringshjälp

Bokföringshjälpen beskriver i detalj hur olika moment i bokföringen går till samt ger konkreta exempel på hur bokföringen ser ut. I hjälpcentret kan du söka fritt vad du behöver hjälp att bokföra för att få reda på hur du ska gå tillväga.

Bokslut och årsredovisning

Du kanske har gjort all redovisning löpande under året men behöver hjälp med bokslut, deklaration och årsredovisning. Då hjälper vi dig enkelt till fasta priser. Vi ger också tips på hur du kan förbättra och förenkla din redovisning till nästa år

Budget

Budgetfunktionen i Acconomy är mycket enkel. Du gör snabbt en prognos över framtiden i ditt företag. Acconomy har inte bara en resultatbudget, här kan du även göra en balans och likviditetsbudget.

CRM

I Acconomy finns en enklare modul för CRM. Detta innebär att du kan lägga in återkomstdatum för dina kunder och registrera marknadsaktiviteter. På det viset kan du följa upp försäljningen till dina kunder på ett enkelt sätt då CRM ligger i samma system som offert, order och faktura.

Djupgående rapporter

Rapporterna i Acconomy är inte statiska. Du kan fördjupa i siffrorna genom att klicka på rapportens olika rader. Acconomy kommer då att visa underliggande siffror och du kan fördjupa dig ned till enskilda fakturor eller kvitton. Detta är ett mycket praktiskt sätt att analysera din verksamhet.

Dokumenthantering

Det finns en omfattande dokumenthantering i Acconomy. Du kan alltid nå dokumenthanteringen i Acconomy från huvudmenyn. Det är där alla dina kvitton, fakturor och andra dokument sparas. Dessutom kan du själv överföra andra dokument och lägga upp en struktur av mappar för att sortera informationen.

E-faktura

Du kan alltid skicka en utgående faktura som du skapar i Acconomy genom e-post och pdf. Fler och fler företag och offentliga företag tar emot e-faktura på andra format. Det gör faktureringen enkel samtidigt som det förenklar processen både för den som skickar men framförallt den som tar emot en faktura. I Acconomy kan du alltid skicka en e-faktura.

image/svg+xml

Elektronisk överföring av företagets deklaration

När du gjort klart bokslutet för ditt företag kan du överföra företagets deklaration till skatteverket på ett mycket enkelt sätt. Du exportera den helt elektroniskt. I Acconomy finns en fullständig överföring till skatteverket.

image/svg+xml

Export av fakturor

I Acconomy många olika sätt att exportera och importera data från systemet. Fakturor kan exporteras som PDF-filer eller som CSV-filer för inläsning i andra system. Självklart kan även fakturor hämtas via API-funktionen.

Fakturaköp

Redan när du skapar en faktura kan du direkt skicka in den för fakturaköp. Detta innebär att du oftast kommer att få utbetalt pengarna för din faktura samma dag. I Acconomy kan du välja någon av våra samarbetspartners Euro Finans AB eller Prioritet Finans AB.

Fakturaskanning

Med fakturaskanning gör du din bokföring mycket enklare. Acconomy kommer då automatiskt att ta emot dina inkommande fakturor och också ge dig intelligenta förslag på hur de ska bokföras. Detta sparar mycket tid i förhållande till att registrera inkommande fakturor manuellt.

Fakturering

I Acconomys faktureringsdel kan du enkelt skapa ditt företags fakturor. Allting blir automatiskt bokfört och du väljer enkelt hur du vill att fakturan ska skickas till mottagaren.

Flera rader i faktura

I Acconomy kan du spara ett obegränsat antal rader i fakturan. Under varje artikelrad kan du skriva egna texter.

image/svg+xml

Guider

Guiderna beskriver i detalj olika funktioner i Acconomy. Du når dessa från Acconomys hjälpcenter. Läs dem även om du kört systemet ett tag. Där finns mängder av tips.

Hjälpcenter

Det hjälpcenter som finns i Acconomy är mycket omfattande. Här hittar du guider, filmer, hjälpsidor och också möjlighet att skicka meddelanden direkt till vår kundservice. När du skickar ett meddelande får du fortlöpande information om status i ärendet.

Hjälpfilmer

Det finns en stor mängd hjälpfilmer kopplade till systemet. Du når dessa filmer från Acconomys hjälpcenter och från funktioner i Acconomy där det finns en film till just den funktionen du arbetar med.

image/svg+xml

Inkasso

När du slår på den automatiska funktionen för påminnelsehantering kan den också helt automatiskt skicka dina fakturor till vår samarbetspartner Capitum. Din kund betalar inkassoavgiften. För ditt företag är tjänsten kostnadsfri.

image/svg+xml

Kalender

I Acconomys egna kalender ser du alla händelser för ditt bolag samlade på ett och samma ställe. Det går även att lägga till egna händelser och få notifikationer på både epost och sms.

Kassaflödesrapporter

Genom en kassaflödesrapport ser du exakt vad företagets likvida medel används till. Acconomys kassaflödesrapporter hittar du i analysdelen i systemet. Använd kassaflödesrapporter som ett komplement till företagets balans- och resultatrapporter.

image/svg+xml

Kickback

När du använder Acconomy får du en kod. Du behöver bara skicka ut en länk med koden som finns i Acconomy till dina vänner. Om någon ansluter sig tjänar du pengar på alla tjänster som det företaget köper, hela tiden.

image/svg+xml

Koncernredovisning

Har ditt bolag flera dotterbolag och ni då är en koncern? Visste du att det finns möjlighet att slå ihop alla siffror i koncernen till en och samma rapport i Acconomy? Du ser direkt koncernens resultat på ett lika enkelt sätt som när du tar fram en rapport för ett enskilt bolag.

Kontroll av reskontra

I funktionen kontroll av reskontra ser du direkt om det finns något som inte stämmer mellan redovisning och din kundreskontra respektive leverantörsreskontra.

Kundregister

I Acconomy finns ett omfattande kundregister. Kundregistret är centralt för en mängd funktioner i systemet och där finns också möjlighet att ange kontaktperson, återkomstdatum och anteckningar som är bra att känna till om kunden. Du kan till och med skicka sms direkt från Acconomy till dina kunder.

Leverantörsregister

Leverantörsregistret i Acconomy är ett omfattande register som innehåller alla företagets leverantörer. Du kan också själv lägga in kommentarer om dina leverantörer och de kontakter som du har med leverantören.

image/svg+xml

Lön

I Acconomy finns en fullständig lönehantering. Det innebär att du på ett väldigt enkelt sätt kan registrera löner för dig andra anställda i företaget. Du betalar bara per lönespecifikation.

image/svg+xml

Mobilapplikation

När du använder Acconomy har du tillgång till en gratis app. I den appen kan du fakturering, ladda upp underlag och ta hand om bokföringen. Appen finns för Android och IOS.

Momskontroll

När momsen ska redovisas kan du på ett enkelt sätt ta fram en momsrapport. Du kan skicka in momsrapporten elektroniskt till skatteverket. Dessutom finns en inbyggd momskontroll som direkt tala om för dig om någonting verkar vara felaktigt i de underlag som finns i systemet. Acconomy talar helt enkelt om för dig där det kanske finns felaktigheter.

image/svg+xml

Obegränsat antal dimensioner

I Acconomy finns möjlighet att ha obegränsat antal dimensioner i din redovisning. Detta gör att du kan analysera din redovisningsdata på ett detaljerat och unikt sätt. Du kan t ex ta fram resultat för en viss produkt, ett kontor eller en viss typ av kunder enkelt och snabbt.

Offert & Order

Ofta skriver du en offert innan en faktisk försäljning, och offerten blir till en order som därefter blir en faktura. Genom att registrera alla artiklar direkt när du skriver en offert blir fakturan väldigt enkel att göra. Du godkänner bara offerten, gör eventuella förändringar i själva ordern och därefter följer en faktura helt automatiskt.

image/svg+xml

Periodisering

I samband med att du skriver dina fakturor och tar emot dina inkommande fakturor har du möjlighet att periodisera beloppen. Detta innebär att du kan delar upp försäljningen eller inköpen på flera perioder t ex månadsvis eller kvartalsvis. Detta förenklar din redovisning avsevärt då du inte behöver registrera verifikationer manuellt.

image/svg+xml

Prognos

I Acconomys prognosverktyg lägger du mycket enkelt upp en budget inför framtiden. Du kan kopiera alla saldon från tidigare år och systemet skapar en resultat- balans och likviditetsbudget.

image/svg+xml

Påminnelseservice

Har du problem med att vissa kunder inte betalar sina fakturor? Lugn, vi hjälper dig. I Acconomy finns en automatisk påminnelseservice och vi tar också hand om dina inkassoärendén genom vår samarbetspartner Capitum Inkasso AB.

Rapporter i olika språk

Acconomys balans- och resultatrapporter kan du visa och skriva ut på en mängd olika språk. Behöver du ett språk som inte finns i listan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Redovisning

Om du vill ha hjälp med redovisningen kan du anlita oss för det också. Kanske gör du vissa delar själv och vill ha ett bollplank när det blir bokslut och större avstämningar? Eller också tar vi hand om hela bokföringen. Du använder då Acconomys enkla sätt att registrera dina underlag elektroniskt. Resten tar vi hand om. Och du, vi använder fasta priser. Du vet vad redovisningen kostar i förväg.

image/svg+xml

Rot & Rut

Acconomy har full funktionalitet gällande arbeten som du utför med Rot och Rut. Detta innebär att du registrerar en faktura som vanligt och anger nödvändiga uppgifter direkt i faktureringen, enklare kan det inte bli. Dessutom har vi även direktrapportering till Skatteverket genom filöverförning!

SIE-Import/Export

Acconomy är helt öppet med kommunikation till och från systemet. Ett exempel på detta är att du kan exportera och importera alla former SIE format. Det innebär att du kan överföra redovisningens transaktioner och saldon från och till andra program och internetbaserade system.

Simulator

I Acconomys analysdel har du tillgång till en unik simulator. Där kan du på ett mycket enkelt sätt testa olika scenarion i framtiden. Hur mer måste ditt bolag öka försäljningen om du anställer fem personer? det och många andra frågor ger PromikBooks unika simulator svar på.

image/svg+xml

Skattekonto

I Acconomy kopplar du ihop skattekontot och din redovisning genom att hämta en exportfil från skatteverkets hemsida. Du läser in transaktionerna i bokföringsdelen och systemet ger automatiskt förslag på hur det ska bokföras. Enklare kan det inte bli att få ett helt avstämt skattekonto.

image/svg+xml

Support

I Acconomys inbyggda supportportal sker all supporthantering. Få full kontroll på dina supportärenden och bli meddelad genom epostmeddelande när det sker uppdatering i ditt ärende.

Utlandsfaktura

Acconomy stödjer alla valutor. Detta innebär att du kan skicka en faktura inom EU eller utanför EU och i vilken valuta som helst. Acconomy tar hand om bokföringen på rätt sätt helt automatiskt. Du kan också skicka en faktura på ett annat språk.

Verifikationskontroll

I Acconomys automatiska verifikationskontroll visar systemet dig verifikationer som av någon anledning inte balanserar korrekt mellan debet och kredit. Detta kan till exempel vara fallet om du använt konton med nummer högre än 8999.

Saknar du en funktion?

Acconomy är ett levande system och utveckling pågår dagligen. Vi tar alltid emot förslag på ny funktionalitet med öppna armar. Saknar du något eller har några andra önskemål är du mycket välkommen att höra av dig till oss genom knappen nedan.

Kontakta oss
Loader