Besiktning av din Bokföring

En komplett kontroll av din bokföring

Bli redo för Bokslut och Deklaration!

När bokföringsåret är slut och säcken ska knytas ihop är det mycket att tänka på. Bokslut och deklaration föregås ofta av många timmars arbete med avstämningar, kontokontroll samt eventuell felsökning.

Här är igenkänningsfaktorn hög för alla som arbetat med redovisning och ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Vi på Promikbook hjälper dig gärna genom att “besiktiga” din bokföring!

Standard

Premium

Kontroll av:

digital bokföring, balansrapport, ingående balans, moms, reskontra, verifikationer

Omföringskontroll avseende:

moms, arbetsgivaravgifter, skatt, årets resultat

Mer omfattande kontroller med underlag

Saldoavstämning:

Bankkonto
Skattekonto

Avstämning av inlämnade deklarationer mot bokförda saldon

499 SEK

899 SEK

Standard

Premium

* Alla priser är angivna i Svenska kronor (SEK) exklusive moms och gäller för besiktning av ett räkenskapsår

Standard

Vi kontrollerar er bokföring

I Standard-paketet kontrollerar vi er digitala bokföring, balansrapport, ingående balans, moms, reskontra samt verifikationer.

I kontrollen av bokföringen stämmer vi av att allt har bokförts korrekt under året. Under kontrollen av er balansrapport undersöker vi om era konton balanserar. Den ingående balansen kontrolleras och jämförs med den utgående balansen från föregående år. Under momskontrollen går vi igenom alla verifikationer för valt räkenskapsår och kontrollerar att momsen är korrekt bokförd. Sedan går vi även grovt igenom alla verifikationer för att se övriga fel som kan uppstå. För kunder som har ett befintligt bolag i Acconomy så gör vi även en kontroll av både kund och leverantörsreskontran.

I Standard-paketet ingår även en omföringskontroll av moms, arbetsgivaravgifter, skatt och årets resultat.

Premium

En djupare kontroll av er bokföring

I Premium-paketet ingår hela standard-paketet samt en mer omfattande och djupgående kontroll.

I den djupgående kontrollen ingår saldoavstämning av bankkonto, skattekonto samt avstämning av inlämnade deklarationer mot bokförda saldon.

För att utföra Premium-besiktningen krävs att vi får tillgång till underlag för respektive del. Det kan röra sig om utdrag i PDF-form, transaktionsunderlag i CSV/Excel-format eller tillfälliga rättigheter till bank- respektive skattekonto.

Premium passar bra för dig som är ny på bokföring, alternativt om du känner dig osäker på bokföringens kvalité.

Om du är kund hos oss sedan tidigare behöver du inte lämna in din bokföring digitalt.
För dig som inte är kund hos oss sedan tidigare kräver besiktningen att vi får en SIE-4 fil.

Loader