Välkommen till oss på Acconomy

Vi på Acconomy

Vi är åtta entusiastiska personer som arbetar i Göteborg och Malmö med Acconomys system. Drivkraften är att förverkliga vår vision. Ett affärssystem där all bokföring sker automatiskt, där alla fakturor och kvitton skickas och levereras automatiskt. Där ditt företags administration blir mycket enklare.

Det är det vi brinner för. Att hjälpa dig i ditt företagande när det gäller din administration. Hos oss finns systemutvecklare, säljpersonal och ekonomer. Ett komplett företag för att göra ditt företagande enklare, helt enkelt.

Välkommen till vårt företag!

Hur Acconomy startade

Det var en dag 2010. Vi hade samlats några goda vänner för att diskutera vad som borde göras för små och medelstora företag när det gäller den ekonomiska administrationen, bokföring, fakturor, lagerhantering och mycket annat.

Vi enades om att det fanns mycket kvar att göra. Molntjänster öppnar upp nya möjligheter. Möjligheter för en gränslös enkel kommunikation mellan olika system på ett sätt som traditionella affärssystem inte kan nå.

De idéer som växte fram ur samtalen och många möten ledde fram till en handlingsplan, en handlingsplan för ett nytt bolag som tar sig an företagens administration som en ny molntjänst. Genom att helt enkelt tänka lite annorlunda.

Handlingsplanen blev till verklighet och det var på det viset Acconomy en gång startade. Vi hade med oss erfarenheter från äldre nedladdningsbara system. Utmaningen var att kasta allt det gamla och börja tänka i nya banor.

Det är precis det som är viktigt när det gäller molnbaserade system för ett företags administration. Vi är fortfarande bara i början av en mycket spännande utveckling och framtid. Vi prövar oss fram för att se om olika idéer är det rätta. Att bryta ny mark i en marknad som traditionellt har varit konservativ.

Nya företag med nya människor som tänker annorlunda ifrågasätter det gamla. Och det är bra, mycket bra.

Det är där Acconomy som system och företag kommer in i bilden. Vi tänker inte traditionellt. Vi gillar förändring. Och vi gillar verkligen människor som kommer med idéer till ett nytänkande, kunder, partners, våra anställda, alla.

Detta har lett till att du i Acconomy kan färdigställa alla delar, från dina kvitton till färdig deklaration eller årsredovisning.

Det har också lett till att vi hjälper dig, inte bara med själva systemet utan också med redovisningsfrågor och om du behöver hjälp att påminna dina kunder med betalningar.

Du kan också att få hjälp med ditt företags finansieringsbehov via Acconomy.

Det här är exempel på att en internetbaserad tjänst inte bara är ett nytt bokföringssystem utan någonting helt annat. Helt enkelt en partner till dig i ditt företagande.

Och allt enkelt, molnbaserat och alltid tillgängligt.

Bollen till förändring i branschen rullar framåt till allas nytta och Acconomy är med i högsta grad. Det är oerhört roligt att se att de inledande samtalen, mötena som var grunden till Acconomy nu verkligen händer.

Vi har en annorlunda affärsmodell som ger oss ett kraftigt underlag med användare. Användare hittar oss via internetbaserade kanaler och genom rekommendationer från andra användare.

Genom att prata med våra användare lär vi oss vad du som företagare, ekonomichef, redovisningskonsult behöver i form av internetbaserade hjälpmedel.

Välkommen till vårt företag, ett annorlunda företag som verkligen hjälper dig till ett bättre företagande, helt enkelt en enklare administration.

Vår Vision

Vi arbetar målmedvetet för att nå det helautomatiska bokföringssystemet. För oss ska systemen i framtiden helt och hållet ge förslag för en fullständig automatik när det gäller bokföringen. Kontonummer ska till exempel bara behövas för att göra manuella omföringar där personer behöver ekonomikunskaper. Visionen är att skapa det helautomatiserade affärssystemet för mindre och medelstora företag.

Det innebär också att fakturor bokförs och transporteras elektroniskt mellan kunder och leverantörer. Det är dags att helt sluta med pappersbaserad hantering av företagens administration.

Vi arbetar aktivt och entusiastiskt för att nå vår vision. En vision som innefattar alla språk, valutor och gränsöverskridande utbyte av ekonomiska dokument.

VD har ordet

Hej!

Och stort tack för att du är intresserad av vårt företag, Acconomy.

Acconomy är en molntjänst för fakturering, bokföring, företagsanalys och budgetering. En molntjänst är en tjänst på internet där all data och också själva systemet i sig ligger i molnet, det vill säga på en plats på internet. Du behöver aldrig ladda hem någon programvara eller skapa rutiner för säkerhetskopiering. Allt sköts helt automatiskt. Det enda du behöver är en dator med internetkoppling, en läsplatta eller en smart telefon.

Antalet registrerade användare ökar med ungefär 700-900 stycken per månad och vi har i augusti 2018 över 40 000 registrerade användare i systemet.

Acconomy växer, både i antalet användare och i funktionalitet. Vi lägger kontinuerligt in funktioner för att nå vår vision, det helautomatiserade bokföringssystemet. Vi lägger också till tjänster kontinuerligt för att hjäpa dig som företagare, det är tjänster som till exempel bokföringshjälp och finansiering för din expansion.

De bokförings- och faktureringssystem som vi ser idag kommer att förändras mycket. Det arbetssätt som internet ger möjlighet till har kommit för att stanna. Acconomy kommer i framtiden att hjälpa dig som företagare att automatiskt sköta din redovisning. Systemet kommer att ge dig varningar och hjälpa dig i ditt företagande. Det kommer att ge intelligenta förslag på hur du ska boka dina transaktioner och ge dig konkreta råd för att förbättra ditt företags lönsamhet.

Det är just detta som gör vårt företag unikt. Vi har under lång tid erbjudit programvaran Promik Analys som används för att analysera och prognosticera effekter av olika beslut inom ett företag. Nu slår vi samman affärsredovisningen med den pedagogik som Promik Analys har hjälpt tusentals redovisningskonsulter och företagare med tidigare.

Acconomy kommer att vara hjälpmedlet som tar företagets administration med bokföring, fakturor och andra dokument till en ny nivå. Acconomy kommer att vara det naturliga hjälpmedlet för företagaren och redovisningskonsulten i framtiden. Hjälpmedlet som ger dig konkreta råd och tips för företagets ekonomi. Vi ser bara början på en utveckling som startat. En utveckling som kommer att vara fortsatt mycket spännande. Låt oss tillsammans skapa framtidens affärssystem, genom att tänka runt hörnet, lite annorlunda och se in i framtiden.

Välkommen till oss och vårt företag

Olov Marchal, VD

Loader