Kraftfulla rapporter i Acconomy

Pedagogiska och enkla rapporter

 
Stort utbud

Stort utbud

Läs mer
Djupare analys

Djupare analys

Läs mer
Flexibla rapporter

Flexibla rapporter

Läs mer
Flera valutor

Flera valutor

Läs mer

Stort utbud av rapporter

Resultatrapport

Du ser resultatet i ditt företag över en viss period. Perioden väljs fritt och kan till exempel vara årsvis eller månadsvis.

Balansrapport

Här får du en redogörelse över alla tillgångar och alla skulder i ditt företag. Du ser också det egna kapitalet vilket är skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Huvudbok

Bokföringens alla transaktioner uppdelat per konto i kronologisk ordning för valfri period, exempelvis årsvis eller månadsvis.

Verifikationslista

Bokföringens verifikationer i kronologisk ordning med konton och belopp för valfri period, exempelvis årsvis eller månadsvis.

Kassaflödesrapport

En mycket intressant rapport där du ser hur företagets likvida medel (kontanter och bankkonto) har förändrats och en förklaring till detta. Med hjälp av Acconomys unika kassaflödesrapport kan du direkt får en förklaring till varför ditt företag har så mycket eller så lite likvida medel.

Budgetrapporter

Du har möjlighet att bygga upp en enkel budget och prognos i Acconomy. Självklart finns då alla rapporter tillgängliga för den prognos du har gjort t ex resultatbudget, balansbudget och likviditetsbudget.

Koncernrapporter

Om ditt företag i sin tur äger andra företag har du en koncern. Det är mycket enkelt att sammanställa resultatet i hela din koncern genom den speciella delen för koncernhantering i Acconomy. Du talar om ägandeförhållanden i Acconomy, det är allt du behöver göra. Allting annat sköts helt automatiskt.

Drilldown-funktionalitet

Acconomys rapporter är uppbyggda med en pedagogik där drilldown har en central betydelse. Detta innebär att du ser till exempel företagets kostnader i en summerad rad utan kontonummer.

Om du därefter vill se varje konto för sig klickar du på raden. Därifrån kan du ytterligare fördjupa dig genom att klicka på varje summa. Summans olika transaktioner kommer då att framgå och du kan till och med visa varje individuellt dokument t ex fakturor.

Rapporterna som analysverktyg

Rapporterna i Acconomy är mycket flexibla. Det innebär att du själv kan bygga upp kolumner som innehåller andra tidsperioder än det som systemet föreslår.

Du kan också blanda olika dimensioner för en hel rapport och för varje kolumn för sig. Det innebär i sin tur att du kan få redovisat en mycket detaljerad och intressant bild över resultatet för till exempel vissa platser i landet, vissa produktgrupper eller vissa säljare.

Rapporterna i Acconomy ska därför ses som ett analysverktyg i sig själv.

Läs mer om dimensioner

Skapa egna rapporter

Acconomys rapporter är uppbyggda genom ett internt utvecklat rapportverktyg. Detta innebär att du själv kan förändra rapporterna och bygga helt egna utseenden. Självklart hjälper vi dig om du inte själv vill använda verktyget.

Acconomys rapporter är mycket flexibla och vi har lång erfarenhet att bygga specifika rapporter just för ditt företag.

Spara dina kolumnval

I Acconomy har du möjlighet att spara dina valdra kolumner för att snabbare komma åt dessa vid nästa tillfälle du ska ta fram en rapport.

Läs mer om kolumnval

Flera olika valutor

I Acconomy finns en unik möjlighet att visa ditt material i olika valutor. Om du har aktiverat Acconomys unika stöd för valutor kan du ta del av företagets resultat och balans i andra valutor. Och ditt företag har kanske dotterbolag som redovisar i andra valutor? Då är det inga problem i Acconomy.

Importera eller redovisa allting i varje lands lokala valuta och Acconomy tar hand om konverteringen och rapporterna visas i den centrala valutan du valt för hela koncernen.

Flera olika språk

Rapporterna finns redan idag på ett flertal olika språk. Saknar du något språk? Hör av dig, vi kommer då att lägga till detta.

Vill du veta mer om rapporter eller har du kanske önskemål om specialdesignade rapporter?

Kontakta oss
Loader