Försäljning av inventarier

Försäljning av inventarier

Försäljning av inventarier skall bokföras lite annorlunda jämfört med en ordinarie försäljning eftersom man måste ta hänsyn både till inventariers bokförda värde och de ackumulerade avskrivningarna.

För att veta ifall man gör vinst eller förlust vid försäljning av en inventarie behöver man ta reda på försäljningspris och restvärde. Restvärdet är inköpspriset minus de ackumulerade avskrivningarna för den specifika inventarien.

Beräkningsformler

Restvärde = Inköpspris - ackumulerade avskrivningar
Vinst/Förlust = Försäljningspris - Restvärde

Exempel 1

Ex. Kalle köpte in sin kamera för 2 år sedan till ett värde av 30 000 kronor ex. moms. Han har gjort 2 års fulla avskrivningar. Nu säljer han kameran för 20 000 kronor ex. moms. Han bokar 30 000 kronor på kreditsidan till konto 1220, 5000 kronor till konto 2611 och 20 000 kronor till konto 3973. Sedan bokar han 12 000 kronor på debetsidan till konto 1229, 18 000 kronor till konto 3973 och 25 000 kronor till konto 1930.
KontoBenämningDebetKredit
1220Inventarier och verktyg30 000
1229Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg12 000
3973Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier18 000
1930Företagskonto25 000
2611Utgående moms SE, 25%5 000
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier20 000
Summa55 00055 000

Notera!

Restvärdet är 30 000 - 12 000 = 18 000 kr. Han gör därmed en vinst på 2000 kr ex. moms.

Loader